ennl

Meddex

Meddex ontwikkelt, bouwt en implementeert software waarmee een volledig overzicht gegenereerd wordt van alle aanwezige patiëntdata. Vanuit dit overzicht kunt u deze patiëntdata veilig uitwisselen met collega’s en patiënten. Het gaat om radiologiebeelden, medicatie, brieven, onderzoeksverslagen, radiologieverslagen, labuitslagen etc.
Meddex is als leverancier van op software gebaseerde diensten voor patiënten en zorgverleners zeer thuis in IT vraagstukken in de zorg. Meddex heeft verschillende oplossingen geïmplementeerd bij ziekenhuizen, apotheken en huisartsen waarbij verschillende typen van documenten op een veilige wijze uitgewisseld moeten worden. Specifieke know how heeft Meddex door de jaren opgebouwd op het gebied van uitwisselen van gegevens tussen PACS/RIS systemen van verschillende leveranciers. Meddex heeft specifieke knowhow hoe dit volledig geautomatiseerd met zeer lage onderhoudskosten te realiseren is.